• Paketi za cijelu ekipu

GO! Tarifa

Prepaid tarifa za novu, bolju i povoljniju komunikaciju – GO!Tarifa, dostupna je svima koji žele komunikaciju bez ugovorne obaveze i sa najboljim cjenovnikom.

Za kupovinu GO! Tarife nije ti potreban nikakav ugovor, dovoljno je da kupljeni broj aktiviraš i uđeš u svijet nove, bolje i povoljnije komunikacije. Uz ovakav način komunikacije u potpunosti možeš kontrolisati svoje troškove i jednostavno dopuniti račun svaki put kada ti je to potrebno.

Dopuna računa

Prepaid tarifa za novu, bolju i povoljniju komunikaciju – GO!Tarifa, dostupna je svima koji žele komunikaciju bez ugovorne obaveze i sa najboljim cjenovnikom.

Svoj GO! račun možeš dopuniti kupovinom elektronske dopune (e-dopuna) u iznosima od 2, 3, 5, 10 i 20KM putem POS terminala na ovlaštenim prodajnim mjestima. Period važenja GO! računa počinje teći od datuma dopune.

 Iznos dopune 
Period važenja
 1,00 KM - 1,99 KM  4 dana
 2,00 KM - 2,99 KM  10 dana
 3,00 KM - 3,99 KM  10 dana
 4,00 KM - 4,99 KM  10 dana
5,00 KM - 9,99 KM  30 dana
 10,00 KM - 19,99 KM  90 dana
 20,00 KM - 29,99 KM  90 dana
 30,00 KM - 49,99 KM  120 dana
 50 KM  150 dana


Rok važenja GO! računa

Ukoliko je rok važenja tvog GO!računa istekao, korišćenje GO! usluge biće ti omogućeno na sljedeći način:

  • Ukoliko ne dopuniš svoj račun na vrijeme, u periodu od 120 dana od dana isteka važenja GO! free računa moći ćeš samo da primaš pozive i SMS-ove kad se nalaziš na teritoriji Bosne i Hercegovine. Moći ćeš da zoveš i hitne službe kao i besplatan GO! free korisnički broj.
  • Istekom perioda od 120 dana, ukoliko ne dopuniš svoj GO! freeračun, biće ti omogućeni pozivi prema hitnim službama i besplatnom broju službe za korisnike u periodu od 30 dana
  • Ukoliko nakon isteka perioda od 150 dana od dana isteka važenja GO! računane dopuniš GO! račun, izgubićeš preostali iznos kredita na računu. U ovom slučaju imaš pravo da narednih 30 dana podneseš zahtjev za ponovnu aktivaciju broja, u suprotnom prestaje tvoj korisnički status. Ako iznos na svom računu potrošiš u toku trajanja odlaznog poziva, poziv će se prekinuti.