Obavještenje o uslovima korišćenja tarifnih opcija Facebook/Instagram 30 dana i GO!

Obavještavamo vas da će se od 25. avgusta 2019. godine primjenjivati posebni uslovi korišćenja tarifnih opcija Facebook/Instagram 30 dana i GO! net za korisnike GO! usluge.

Od navedenog datuma mijenja se naziv tarifne opcije Facebook 30 dana u Facebook/Instagram 30 dana, te se korisniku omogućava pored neograničenog pristupa Facebook-u i neograničen pristup Instagram-u, putem Internet browser-a, osim Opera Mini browser-a, kao putem Instagram mobilne aplikacije.

Takođe, vrši se izmjena maksimalne brzine prenosa podataka koja se omogućava u okviru korišćenja dodjeljenog mobilnog interneta tarifnih opcija GO! net na način da će korisnicima biti omogućeno korišćenje mobilnog interneta po maksimalnoj brzini prenosa podataka do 220 Mb/s / 50 Mb/s.