Obavještenje o izmjeni posebnih uslova pružanja GO! usluge

Obavještavamo vas da će se od 01.12. 2017. godine primjenjivati novi uslovi korišćenja tarifnih opcija facebook 30 dana i GO!net, kao i uslovi pružanja GO! usluge.

U okviru važećih posebnih uslova korišćenja tarifnih opcija facebook 30 dana i Internet za korisnike GO! usluge, mijenja se naziv tarifnih opcija Internet u tarifne opcije GO! net, tako da se postojeće tarifne opcije  INTERNET 1 GB, INTERNET 2 GB i INTERNET 3 GB nazivaju tarifne opcije  GO! net 1 GB, GO! net 2 GB i GO! net 3 GB.

Istovremeno, u ponudu se uvodi nova tarifna opcija GO! net 32 GB, u okviru koje se korisnicima dodjeljuje mobilni internet od 32 GB, po cijeni od 50,00 KM, sa uključenim PDV-om, a sa periodom važenja 90 dana.

Od navedenog datuma, korisnicima GO! usluge omogućava se kupovina elektronske dopune na POS terminalima u apoenima od 1,00 KM do 50,00 KM.


Iznos eDopune putem POS terminala
 Period važenja
1,00 KM - 1,99 KM   4 dana
2,00 KM - 2,99 KM 10 dana
3,00 KM - 3,99 KM 10 dana
4,00 KM - 4,99 KM 10 dana 
5,00 KM - 9,99 KM 30 dana
10,00 KM - 19,99 KM  90 dana
20,00 KM - 29,99 KM 90 dana
30,00 KM - 49,99 KM 120 dana
 50,00 KM 150 dana 
U cijene je uračunat PDV. 

Posebni uslovi pružanja GO! usluge pogledajte ovdje, a posbne uslove korišćenja tarifnih opcija facebook 30 dana i GO!net pogledajte ovdje.
Za više informacija pozovite 067 1 777 777.