Obavještenje o izmjenama cijena usluge roaminga

U cilju realizacije Sporazuma o snižavanju cijena usluge roaming-a u javnim komunikacijskim mrežama zaključenog između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije, kao i na osnovu Odluke o utvrđivanju maksimalnih cijena za usluge rominga u javnim komunikacijskim mrežama Regulatorne agencije za komunikacije, broj: 02-02-2-1505-1/15 od 17.06.2015.godine, GO! free će primjenjivati nove cijene za uslugu roaming-a za 2016. godinu pocevši od 01.07.2016. godine.

S tim u vezi, za GO! free korisnike kada se nalaze u mreži mts Srbija, odnosno mtel Crna Gora, izvršena je izmjena cijena odlaznog poziva prema Zoni 2* koja iznosi 0,4694 KM/ min (bez PDV-a), izmjena cijena za slanje SMS-ova na iznos od 0,156 KM/SMS (bez PDVa), izmjena cijene za usluge prenosa podataka (DATA saobracaj) koja iznosi 0,88 KM/ MB (bez PDV-a), kao i cijena dolaznog poziva na iznos od 0,14 KM/min (bez PDV-a).

Izvršena je i izmjena cijena za GO! free korisnike kada se nalaze izvan mreže telekom Srbija grupe. Izmjene se odnose na cijene za pozive, SMS-ove i  usluge prenosa podataka (DATA saobraćaj) kada se korisnici nalaze u Zoni 0**:

Usluga
 Cijena
Pozivi prema mrežama u BiH (KM/min) 0,469
Lokalni pozivi (KM/min) 0,469
Međunarodni pozivi – Zona 0 (KM/min)  0,469
Međunarodni pozivi – ostale zone (KM/min)  4,00 
 SMS (KM/poruka)  0,156
Dolazni pozivi (KM/min)  0,137
GPRS (KM/MB)  0,88
 GPRS (KM/10KB) 0,0086
U cijene je uračunat PDV. 

*Zona 2: Ostale fiksne i mobilne mreže u Srbiji (38160, 38161, 38162, 38163, 38169), ostale fiksne i mobilne mreže u Crnoj Gori (38263, 38267, 38269), ostale fiksne i mobilne mreže u Bosni i Hercegovini (38760, 38761, 38762, 38763, 36764), BJR Makedonija (389).
** Zona 0: Srbija - fiksne mreže operatora koji nisu članovi grupe Telekom Srbija i mobilne mreže operatora koji nisu članovi grupe Telekom Srbija  (38160, 38161, 38162, 38163, 38169), Crna Gora  - fiksne mreže operatora koji nisu članovi grupe Telekom Srbija i mobilne mreže operatora koji nisu članovi grupe Telekom Srbija  (38263, 38267, 38269) , Makedonija (389).


Posebne uslove pružanja GO! usluge  potražite na stranici www.gofree.ba
Više informacija možete dobiti putem korisničkog servisa 067 1 777 777