Obavještenje o uslovima pružanja GO! usluge

Obavještavamo vas da se od 1.7.2016. godine mijenjaju uslovi  pružanja GO! usluge.

Od navedenog datuma primjenjivaće se nove cijene osnovnih usluga za korisnike osnovnog tarifnog modela u okviru GO! usluge kako slijedi:

Usluga
 Cijena
Pozivi unutar GO! mreže (KM/min) 0,00 KM
Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH (KM/min) 0,15 KM
 Pozivi prema drugim mobilnim mrežama u BiH (KM/min)  0,15 KM
SMS prema svim mobilnim mrežama u BiH (KM/SMS)  0,06 KM
 Prenos podataka (KM/MB)  0,12 KM
 Uspostava poziva  0,06 KM
 Obračunski interval  1 sekund
 Obračunska jedinica za prenos podataka  100kB
U cijene je uračunat PDV. 

*Dodatna cijena za uspostavu poziva za pozive unutar GO! mreže, za pozive prema fiksnim mrežama u BiH i za pozive prema drugim mobilnim mrežama.
Uslove pružanja GO! usluge, koji će se primjenjivati od 1.jula 2016.godine, možete pogledati na stranici www.gofree.ba

Više informacija možete dobiti putem korisničkog servisa 067 1 777 777