• Više razgovora
    za manje novaca

Prema drugim BH mrežama

Usluga Jedinica mjere Cijena (KM)
Pozivi prema ostalim mobilnim mrežama u BiH minut 0,15
Pozivi prema ostalim fiksnim mrežama u BiH minut 0,15
Uspostava poziva poziv 0,06*
SMS prema svim mrežama u BiH poruka 0,06
Prenos podataka (mobilni internet) MB 0,12

* Dodatna cijena za uspostavu poziva za pozive unutar GO! mreže, za pozive prema fiksnim mrežama u BiH i za pozive prema drugim mobilnim mrežama.Obračunska jedinica za pozive iznosi 1 sekunda, a za prenos podataka 100kB. Cijena sadrže PDV.